VJ-Soft

Having a strong web presence is an integral part of your business strategy. A website is more than just a portal of information, it’s the frontline for your first impressions. Our clients from all kinds of businesses have achieved positive differences from the website A-identity that we have designed.

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM .

Trong thời đại công nghệ 4.0, bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong muốn tìm ra giải pháp để số hoá, tự động hoá bộ máy hoạt động của mình. Chính vì vậy, chúng tôi là một địa chỉ có thể giúp những doanh nghiệp tìm ra những giải pháp hợp lý nhất.

PHÁT TRIỂN WEBSITE VÀ HỆ THỐNG

PHÁT TRIỂN WEBSITE VÀ HỆ THỐNG .

Website luôn là ấn tượng đầu tiên của doanh nghiệp, cá nhân đối với người khác. Chúng tôi luôn tạo ra những website thân thiện, dễ hiểu với người xem và phù hợp với nghiệp vụ của doanh nghiệp/cá nhân.

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN THOẠI

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN THOẠI .

Với kinh nghiệm phát triển trò chơi và ứng dụng trong nhiều năm và không ngừng cải thiện, chúng tôi luôn thấu hiểu yêu cầu của khách hàng để đưa những sản phẩm tốt nhất, đa nền tảng.